Tìm kiếm hướng đi mới cho thị trường Fitness Việt

Tại Việt Nam, thị trường Fitness dường như đã dần nhàm chán với các mô hình truyền thống. Điều đó được thể hiện qua việc các doanh nghiệp vẫn đang phải chật vật để khẳng định được thương hiệu của chính mình. Đó là lý do mà phải tìm kiếm hướng đi mới cho thị […]